ยินดีต้อนรับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริษัท อุ๊คบี ยู จำกัด (“บริษัท”) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ลงทะเบียนไว้กับบริษัท ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และที่อยู่ในการติดต่อ ให้แก่ Six Network Pte. Ltd. และ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

กรุณาเลือกแอพพลิเคชั่นเพื่อทำการลงทะเบียน

ธัญวลัย
จอยลดา